25/06/15

A tía Lambida

Dadas as boas aptitudes que presentaban para a dramatización e a boa sintonía do grupo, os alumnos de 2º de primaria estiveron traballando nun obradoiro de teatro, ao longo de todo o curso, un día á semana polas tardes.
Ensaiaron a obra "A tía Lambida" do escritor galego Eduardo Blanco Amor.
O pasado martes, con motivo de fin de curso, representárona para amosar a pais, familiares e amigos o seu traballo  e mailas súas dotes de actores.         

   

A finalidade deste obradoiro era, aproveitando as boas cualidades dos alumnos, estimular e desenvolver neles a autoestima, a expresión oral, a perda do medo escénico, a orde, a responsabilidade, a solidariedade e o respecto.
Ao longo dos meses fóronse descubrindo novos valores nos alumnos e así atopámonos con algúns que teñen tamén dotes para cantar.         

 

Este é o inicio do que pode chegar a ser unha aula de teatro, onde tivesen oportunidade de poder continuar coa expresión dramática.      

      

Podedes ver máis fotos premendo aquí.

Ningún comentario:

Publicar un comentario