14/06/17

Simulacro de evacuación!!!

O venres 9, realizamos no colexio, como cada curso escolar, un simulacro de evacuación. A finalidade de facer estes exercicios prácticos é familiarizarnos coa maneira de actuación ante unha situación de emerxencia, ademais de comprobar a viabilidade do Plan de Autoprotección do Centro.


Neste simulacro puidemos contar coa colaboración do Servizo de Bombeiros do Concello de Pontevedra que, ademais de supervisar todo o proceso, fixérono máis real, xa que tiveron que “salvar” a dous alumnos que “quedaron atrapados” nas aulas. 
Eles farán unha valoración que nos axudará a detectar os posibles erros cometidos na evacuación e poder mellorar así o noso Plan de Autoprotección. 
Desde aquí, agradecemos a súa colaboración.

Ningún comentario:

Publicar un comentario